مرداد ۱۰، ۱۳۹۲

ایجاد بازار سیاه در رادیو اقتصاد - شرکت در برنامه های رادیو با پول امکان پذیر شد

با راه اندازی شبکه رادیویی اقتصاد بر فرکانس 98 مگا هرتس در ایران

اهالی اقتصاد و مدیریت از تاسیس محلی برای بیان مباحث تخصصی در این حوزه خوشحال شدند.
اما متاسفانه به تازگی، یک جریان در رادیو اقتصاد با دعوت از برخی مشاوران از شرکت ها و موسسات اموزشی در این شبکه،
با دریافت مبلغی (غیر قانونی) ، زمان در اختیار این افراد قرار داده و مانند تربیون تبلیغاتی شخصی از رادیو که با پول بیت المال اداره میگردد، استفاده مینمایند.

 امید است که این مطلب باعث تحقیق و جلوگیری از رانت بازی گردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر