خرداد ۲۳، ۱۳۹۲

افشاگری یکی ار فرماندهان سابق اطلاعات سپاه : علت اصلی رد صلاحیت هاشمی، مشاعی و قول روحانی، جلیلی و ولایتی به بیت خامنه ای

یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه که تا همین اواخر با این بخش از سپاه همکاری مینمود ، در مورد علت اصلی رد صلاحیت هاشمی، مشاعی، چنین بیان نمود.
دفتر خامنه ای در سال 88 از احمدی نژاد حمایت مجدد نمود تا در شرایط ثبیت شده در طی 2 سال شرایط را برای حضور مجتبی خامنه ای فراهم سازند اما با بروز مشکلات اقتصاد و نارضایتی های پس از انتخابات و عدم تمکین احمدی نژاد و بگم بگم های او، بیت تصمیم به تعویق این امر و  در زمان ریاست جمهوری بعدی گرفت.

با توجه به عدم همیاری مشاعی در پیش از این و مصلما به زیر بار نرفتن هاشمی برای بیعت و همراهی با یک فردی با نصف سن خود، در نتیجه هر دو را رد صلاحیت نمودند

دفتر بیت در جلسه ای در دفتر شورای امنیت ملی با حضور روحانی، ولایتی و حداد آ از انها قول گرفته شده که هرکدام از این آقایان اگر به ریاست جمهوری گماشته شدند، باید در مدت 2  سال شرایط را برای حضور سیاسی و جدی مجتبی فراهم نموده و از او به عنوان ولی امر جدید یاد نموده و افکار مردم را اماده سازند

ظاهرا بیماری خامنه ای به مراحل جدی و پایانی خود رسیده است.

در این بین دستگاههای اطلاعاتی، بر روی روحانی حساب ویژه ای باز نموده اند :
1- او خود روحانیست
2- حوزه عملیه را میتواند همراه نماید
3- نه اصلاخ طلب است و نه اصول گرا
4- جزء نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است
5- از فتنه 88  در طول 4 سال گذشته حمایت نکرد
6- دفتر بیت به او اعتماد داردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر