فروردین ۲۵، ۱۳۹۲

قالبیاف برای جلب نظر اطلاعات سپاه برای انتخابات ریاست جمهوری 11 میلیارد تومان رشوه داد.

جناب آقای قالیباف طی یک قرارداد در زمستان 91 با دو شرکت متعلق به اطلاعات سپاه و برادران طائب (حسین طائب و علی طائب) و بدون هرگونه تشریفات قانونی، قراردای به مبلغ 11 میلیارد تومان با براردان طائب برای خرید مبلمان شهری برای شهر تهران بسته است.

متاسفانه عکسی از علی طائب در دسترسی نیست این در حالی است که پیش بینی کارشناسان خود شهرداری برای این پروژه 7 میلیارد تومان بوده  است. این در شرایطی است که نصب اینگونه مبلمان شهری در مناطقی صورت گرفته است که کار کارشناسی در ان مناطق برای نصب آنها انجام نشده است و در فقط با سفارش و خرید آنها، سریعا مبلغ مورد نظر واریز شده و تا کنون 70% این مبلمان دریافت و در مناطق غیر کارشناسی به سرعت نصب شده است . مثلا در پیاده روهایی که در مسبر پر ازدهام و در کنار اتوبانها بوده و مردم میلی به نشتن در آن نقاط نداشته و یا از نظر چیدمان و مهندسی ساختارشهری اشتباه می باشد.

این دو برادر در منطقه رودهن دو کارخانه بزرگ تولید این نوع تجهیزات احداث نموده و در طی 10 سال گذشته ،تنها پیمان کار شهرداری تهران هستند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر