دی ۲۲، ۱۳۹۱

پیرزنه به بسیجیه میگه : ننه ازدواج کردی؟


پیرزنه به بسیجیه میگه: ننه ازدواج کردی؟
بسیجیه (با بد اخلاقی): نه! ---

پیرزن: آفرین ننه، ازدواج نکن که به امید خدا نسلتون منقرض شه!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر