مهر ۱۴، ۱۳۹۱

انتخاب های بعدی خامنه ای در مقابل جنگ احتمالی : تندروتر از احمدی نژاد - کندروتر از خاتمی

احمدی نژاد دیگر تندروی های اولیه خود را ندارد و او به خصوص رحیم مشایی به دنبال کنارآمدن با اسرائیل هستند و همانطور که دیدیم ، احمدی نژاد به خبرگذاری فالس نیوز و سپاه و جعفری تاخت.
دفتر خامنه ای ، احمدی نژاد را مهره سوخته میداند و فقط او را تحمل میکنند . احمدی نزاد هم آخرین تیرها را پرتاب میکند.
خامنه ای در مقابل تحولات پیش رو ، بعد از احمدی نژاد تنها دو سناریو پیش رو دارد :
1- فردی را بیاورد تندروتر از احمدی نژاد یا حداقل مثل 4 سال اولش با شور و اشتیاق که باعث ایجاد ترس در اسرائیل شود
2- فردی به کند وری های خاتمی که بتواند هر امتیازی بدهد و اگر خامنه ای هم حرفی زد ، جوابی نداد و سرگشی های احمدی نزاد را نداشته باشد و مراحل لیبی شدن ( تسلیم تجهیزات اتمی) را پیش ببرد

در هر صورت افرادی مثل قالیباف و دیگران شانسی ندارند و او سعی خواهد نمود که کسی را وارد انتصابات کند که ناشناخته تر بوده و نوعی  حامد کرزای ایران باشد

در حال حاضر خود خامنه ای بر سر قربانی کردن احمدی نژاد به تصمیم نهایی نرسیده اما به محض آماده شدن شرایط او را مجبور استفاء خواهد نمود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر