مهر ۰۶، ۱۳۹۱

آیت الله بی بی سی فارسی از قول بهمن کلباسی :

آیت الله بی بی سی فارسی از قول بهمن کلباسی:
با مشاهده ی مجدد آرشیو؛ فهمیدیم که ایرانیان شهید پرور نیویورک با چشمانی گریان و دلی آکنده از عشق ولایت، در حالیکه با یک دست عکس امام وبا دست دیگر بر سرو سینه ی خود میکوبیدند؛ با مشاهده ی رامین مهمانپرست، همه با هم فریاد می زدند:
«جدی می‌گی؟ اوه، اوه!»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر