شهریور ۲۰، ۱۳۹۱

زمزمه های تعطیلی سفارتخانه های استرالیا، نیوزیلند،ایسلند

بنا بر شنیده ها از برخی کارکنان ایرانی در سفارتخانه های استرالیا، نیوزیلند،ایسلند 
زمزمه هایی مبنی بر تعطیلی این سفارتخانه ها در هفته های آتی بگوش میرسد.

این نیز از برکات تفکرات و تصمیمات داهیانه مقام عزمای ولایت است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر