شهریور ۰۴، ۱۳۹۱

به هر خانواده 2 میلیون تومان برای ترک خانه های اطرف محل اجلاس غیر متعدها پرداخت شد

به هر خانواده  2 میلیون تومان برای ترک خانه های اطرف محل اجلاس پرداخت شد
به آنها گفته شده است که بروید تا پایان اجلاس به هیچ عنوان بر نگردید.
به مردم عادی هم 30 لیتر بنزین که از تهران بروند. به خانه های کمی دور تر هم گفته شده است که رفت و آمد نداشته باشند.زیرا تک ایرانداز ها روی پشت نام ها هستند

در همان شهر- یعنی تهران -  دختران از یک سوی شهر به سمت دیگر شهر میروند تا شناخته نشوند و برای نان شب و یا یک لباس یا یک ذره تفریح به خود فروشی یپردازند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر