تیر ۰۱، ۱۳۹۱

برای این که نمیبرنتون کهریزک : فراخوان عمومی برای تحریم خرید نان و شیر در شنبه، یکشنبه و دوشنبه


اینکارو که میتونید بکنید ؟؟؟؟ برای این که نمیبرنتون کهریزک 
=====================================
فراخوان عمومی برای تحریم خرید نان و شیر در شنبه، یکشنبه و دوشنبه
گروهی از مادران جوان ایرانی که در تامین نان برای فرزندان خود نیز دچار مشکل شده اند در حرکتی نو از مردم ایران برای عدم خریداری نان و شیر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 3، 4 و 5 تیرماه 1391 دعوت کرده اند بدین منظور ما ملت ایران دست در دست هم با خریداری نان و شیر در پنج شنبه و جمعه و ذخیره آن برای 3 روز معین شده، در این روزها از خرید نان و شیر خودداری میکنیم


به پدر و مادر خود اطلاع دهید تا در این روزها نان نخرند 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر