خرداد ۲۱، ۱۳۹۱

پشت پرده : سناریو حمله سازمان یافته اراذل و اوباش به مردم در پارک طالقانی

به نظر شما چرا  ؟؟؟ چرا باید لباس شخصی ها حالا این کار انجام دهند ؟ چرا باید این خبر پوشش رسانی پیدا کند ؟

بیاییم رسانه حفاظت اطلاعات و 20.30 نشویم.

اخیرن در فیس بوک برای خرداد ماه زمزمه های تجمع در پارک ها و شروع اعتراضات شنیده میشود .
به نظرم این مورد ، به خبر مرتبط است.

اطلاعات سپاه میخواهد این مورد را القا کند :

که پارک ها جای امنی نیست و انجا تجمع نکنید

شمایی که این خبر را با آب و تاب پوشش میدهی .تنها کاری که میکنی موجب ترس مردم عادی میشوی و اب اسیاب اطلاعات سپاه میریزی. 


رسانه آنها نشویم


در این شرایط وخیم نظام برای پرونده هسته ای و تفکرات داهیانه عاقا . بدترین چیز تجمع و اعتراض خیابانی است که نشان میدهد پشت دولت خالی است.

عکس ارشیوی از حمله لباس شخصی ها به خانه دراویش توسط اطلاعات سپاه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر