فروردین ۰۱، ۱۳۹۱

رهبر افیونی انقلاب : سال 91 ( نوده و یک )"تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى"ولی حرفی از "3000 میلیارد" و "کش

رهبر افیونی انقلاب : سال 91 ( نوده و یک )

"تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى"معنی و فهوم آن این است که احتمالا دیگه حتی جنس چینی هم نمی اید . هرچه سریعتر مثل  کشور برادر و دوست  (هم دین) کره شمالی باید پرورش موش را آغاز نموده و نماز شکر نیز برپا بداریم. باشد که به درگار مجتبی خامنه ای رستگار شوید ....

امید است که بعد از 3000 میلیارد دلار و 12000 هزار میلیارد که مجتبی با همکاری سپاه بالا کشیده  است در این سال در مونترال کانادا و  ونزوئلا و آفریقای جنوبی در حال ساخت و ساز برایشان سود پیش از پیش ایجاد نماید

امید در این سال افراد اصلی پرونده 3000 میلیارد نیز اسمی از آنها برده نشده است و در ایران در حال عشق و حال هستند و صاحب کارخانه اب معدنی و روغن داماش هستند نیز خوش بگذرد
و رحیم مشایی هم خوب باشد.مشغولین بکار در سیستان و بلوچستانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر