اسفند ۰۵، ۱۳۹۰

بانک اقتصاد نوین از طریق شعبات خود در عراق تحریم ها را در میزند

بانک اقتصاد نوین از طریق شعبات خود در عراق  بانک همکاري‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري منطقه اسلامي  تحریم ها را دور میزند.این بانک حدود 15 شعبه در عراق ثبت کرده و با نام دیگری و به عنوان بانک خصوصی در انجا پولشویی میکنند. در ضمن با همکاری خود با دو بانک در ترکیه برخی حوالجات را ارسال مینماید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر