آذر ۰۸، ۱۳۹۰

خبر از یکی از کارکنان سفارت : مهاجمان به دنبال گاو صندوق اسناد به خصوص سند باغ میگشتند !

به گفته یکی از افراد به گروگان گرفته شده . افرادی که وارد باغ سفارت شده بودند .بدون هیچ برنامه خاصی شیشه ها میشکستند و ماهواره را تخریب میکردند , اما 3 نفر از انها که در حدود 35 تا 40سال داشتند .کاملا با شرایط جغرافیایی اتاق ها اشنا بوده و بلافاصله و پس از ورود به دنبال اسناد ملکی باغ سفارت میگشتند .به انها گفتیم که اسناد آن در این محل نیست . کلی پشت قاب عکس ها گشتند ولی چیزی پیدا نکردند. انگار که میدانستند که کجا را باید بگردند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر