شهریور ۲۳، ۱۳۹۰

در حالیکه تهران ازکمبود زمین چمن فوتبال رنج می برد.سپاه در میان بیابان های اطراف اتوبان بابایی 2 زمین چمن برای کارکنانش ساخته است

در حالیکه تهران ازکمبود زمین چمن فوتبال رنج می برد.
سپاه در میان بیابان های اطراف اتوبان بابایی 2 زمین چمن برای کارکنانش ساخته است.
در کنار این مجموعه تجهیرات ورزشی در سالن سر پوشیده مستقر شده است.
این زمین ها متعلق است به دانشگاه امام حسین سپاه است تا کوههای فشم ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر