تیر ۰۴، ۱۳۹۰

درگیری احمدی نژاد با نظام مهندسی بالا گرفت .آیا نظام مهندسی مثل سازمان برنامه و بودجه منحل می شود ؟

اختلاف احمدی نژاد سر مسکن مهر با نظام مهندسی بالا گرفت .

نظام مهندسی بر سر  کیفیت نازل و غیر استاندارد بودن ساختمان ها  با احمدی نژاد در گیر شد و اعلام نمودند که ما آن ها را از نظر استاندارد های مهندسیایران  تایید نمی نماییم.

 احمدی نژادم سپس اعلام نمود  که این یک استادارد جدید است و سطح استاندارد شما پایین و  قدیمی است من نظام مهندسی را تعطیل می کنم . سپس توسط واحدهای مسکن مهر بصورت غیر قانونی بین مهندسانشهرداری ها  با یک سوم قیمت تقسیم می نمایم تا نظام مهندسی توانایی نظارت کنه بروی ساخت  را نداشته باشد.روزنامه شهرداری مشهد:

پنجشنبه، 2 تیر:    پیشرفت 40 درصدی وضعیت مسکن مهر.

شنبه، 4 تیر:         مجموعه در حال ساخت مسکن مهر فرو ریخت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر