اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۰

اخطار: اصلاح طلبان داخل و خارج نشین در حال خزیدن به زیر ابای خامنه ای هستند

اصلاح طلبان داخل و خارج نشین در حال خزیدن به زیر ابای خامنه ای هستند
زیرا دو دوزه شده اند.یا باید  دنبال براندازی باشند که در این صورت از همین الان سرشون توسط وزارت اطلاعات بالا داره و یا دنبال حکومت که با وجود احمدی نژاد و دارو دستش تو سپاه امکان نداره.
پس تنها ره پیش رو  ،  زوزه کشیدن در مقابل خامنه ای است.

همانطور که دید. اولین بار هم مهاجرانی گفت : خامنه ای در مفاسد اقتصادی دست ندارد. الان اصلاح طلب ها نیز با باند خامنه ای برای سرزنش کردن احمدی نژاد در قضیه ی وزیر اطلاعات هم صدا شده اند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر