فروردین ۲۶، ۱۳۹۰

پوتین گفت خامنه ای شبیه عیسی است . اینها هم گفتند چرا که نه ؟ مثل عیسی در گهواره هم حرف میزده

پوتین گفت خامنه ای (خ.ر) شبیه عیسی است . اینها هم گفتند: مثل عیسی در گهواره حرف میزند .... چرا که نه ؟!!!


چون گفتنه اند خامنه ای امام زمان است .حالا گندش داره در میاد که خورشید از سمت راست طلوع نکرده است. 


می خواهند بگویند: اگر خامنه ای امام زمان نیست ، حضرت عیسی است که همراه و یکی از یاران امام زمان است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر