آبان ۲۶، ۱۳۸۹

تبرزین نادرشاه در موزه نادر گم شده است .کجاست ؟ + تصویر شمشیر و غلاف شمشیر نادر شاه افشار

تبرزین نادر گم شده است .چرا کسی خبر ندارد  .حتی مدیر موزه ؟
آیا تبرزین نادر را باید در حراج های کشورهای اروپایی دید ؟ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر