آبان ۳۰، ۱۳۸۹

علی رفیعی از تیم حسن عباسی : فراماسون از خمینی حمایت میکردند و تلاش حسن عباسی وهمفکرانش برای تغییر ساعت ورود خمینی 9.33 به 9.27

در نشستی با حضور تیم حسن عباسی این واقعیت که خمینی 9.33 وارد ایران شده است را تکذیب و ان را به 9.27 تغییر داده و اعلا نمودند که که این زمان یعنی 9.33 زمان فراماسونریها است و هرجند که فراماسونرها در روزنامه های خود از خمینی بسیار حمایت کرده اند اما نباید ورود خمینی را با برنامه ریزی آنها دانست.


این اعدا نشان دهنده برنامه ریزیهای فراماسونری هست.
شماره 3 ، 7 ، 9،11،13 ، 33 ، 39 از این اعداد گروه بیلدربرگ دارای هسته 39 عضوی است که هر دسته را به 3 گروه از 13 عضو تقسم نموده اند. 
عدد 13 و 39 بسیار مهم هستند :
نقاشی دیواری ورود اولین پدر ملت ها (جرج واشنگتن) احاطه شده توسط 13دوشیزه .


تاریخ 6 اوت سال 1945 در 8:15  ایالات متحده آمریکا 29 بمب افکن ، در ماموریت شماره 13 ، بمب اتمی در هیروشیما ژاپن ریخته شد.
در سال 1935 ، پاول فاستر نوشت :  " 13 دوره از 13 سال هر سال 169 روز از 4ژوئیه  1776  تا 4 زوئیه 1945 ژوئیه  169 قسمت برابر است . از 4ژوئیه  1945  تا  6 اوت  1945 (هیروشیما) 33 روز بود.
"ترور رئیس جمهور کندی بود ، در تاریخ جمعه ، 13 مرداد در سال 1307 ، شلیک از 3 نقطه: پشت  و در گلو ، و در سر.
1914 مه 13 -- تعیین چشم انداز فاطمه 
1941 مه 13 -- استالین روسیه را به 7 منطقه به منظور آماده سازی برای جنگ تقسیم کرد
مه 13،1981 -- تلاش در ترور پاپ 
2000 مه 13 -- سری سوم تا حدی نشان داد. مربوط به پاپها عکسبرداری در 1981 مه 13 
2000 مه 13 اشاره پاپ به هیولایی رو به افزایش از دریا . هیولایی تا 7 سر. 
2000 مه 13  پوتین روسیه را تقسیم به 7 منطقه به منظور آماده سازی برای ؟ نمود
بحران موشکی کوبا 13 روز به طول انجامید  ، 
 فیلم حتی تحت عنوان "13 روز" آینده است .ساخته شده است.

تعداد 13 عنوان فیلم :  13 وحشت دختران (1963) ، شرق خیابان 13 (1952) ، 13 طبقه (1991) ، غرب خیابان 13 (1962) ، 13 مرد جنگی (1960) ، 13 ارواح(1960) ، بازسازی این فیلم است در این فرآیند در حال حاضر. 13 سربازان سرب (1948) ، 13 مرد و یک تفنگ (1938) ، آپولو 13 (1995). 6 روز و هفت شب با هریسون فورد

پرنسس دایانا به 13 ستون برخورد نمود و کشته شد .
 انفجار فضاپیمای آپولو 13 در  بعد از ظهر (زمان نظامی 1313) در تاریخ 13 آوریل 1970
راه یاب مریخ محل فرود (19.5 ° ازت توسط 33.3 ° وات) -- 1997 ژوئیه 4.
نماد هایی از قبیل "چشم جهان بین،گونیا و پرگار ،ستاره شش پر و.... و اعداد مقدس آنها یعنی 9، 11 ،13  و مضارب عدد 11 خصوصا مضرب 3 این عدد یعنی 33 که اشاره به مراتب ماسونی جهت نیل به مقام "بزرگ بازرس کل" را دارد .
در مقالات قبلی و سخنرانی هایم مکررا به برخی از مصادیق آن اشاره کرده ام لیکن به جهت یاد آوری مواردی را مجددا ذکر می نمایم:
1-    واقعه یازده سپتامبر (ماه نهم میلادی)
2-    انفجارهای مادرید درست 911 روز پس از واقعه سپتامبر
3-    جنگ 22 دوروزه غزه(2*11)
4-    جنگ 33 روزه لبنان
5-    شکل گیری کشور جعلی اسرائیل در تلاقی طول و عرض جغرافیایی 33 درجه زمین
6-    ترور تنها رییس جمهمور های غیر فراماسون آمریکا (جان اف کندی و آبراهام لینکلن) با رعایت نماد گرایی به گونه ای که کندی را در شهر دالاس واقع بر مدار 33 درجه ترور کردند.
7-    تعیین سال 1945 به عنوان سال طلایی ماسونها ،که از سالها قبل انتظار آن را میکشیدند ، از این لحاظ که اگر آن را از سال استقلال آمریکا کسر کنیم خواهیم داشت:       1945- 1776= 169=(13 * 13)
در این سال آمریکا با انداختن بمب اتم در مدار 33 درجه زمین (هیروشیما و ناکازاکی) در زمان ”ترومن“ سی و سومین رئیس جمهورشان خود را به عنوان ابرقدرت جهان اعلام نمود.نام سازمانها و موسسات معتبر را  با عدد دهی و جمع انها بدست می آوریم :


1  2  3 4  5 6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 


A  B  C  D  E F G  H  I  J  K   L   M  N  O  P   Q  R   S  T  U  V   W  X   Y  Z


This code is one of the simplest codes there is. You can even do it in reverse. A being 26 until Z is 1.
Now using the code above, apply that to the following government and media establishments. And do the math. The number 13 or 33, sometimes both are cleverly hidden in the initials.

3  2- 19=13 

     

The Eye of Horus. Same as Dairy Queen 


C B S                                     

 3 14 14 =3+1+4+1+4=13


C N N  3  9 1=3+9+1=13


C I A   (Central Intelligence Agency )4 8 19=4x8=32-19=13


DH S   (Department of Human Services)6 2  9= 6- 2=4+9=13


F B I  14 19 1 = 1+4=5-19=negative14+1=negative13 ?


N  S  A1 15 12 = 1+15=16-1=15-2=13


A O  L   (America On-Line)        note the eye in the pyramid.6 5 13 1 =  6-5=1+13=14-1=13


FE M A   (Federal Emergency Management Association)5 16 1 = 5+1=6+6=12+1=13


E  P A  (Environmental Protection Agency) This is a shame. Its the only way they could    charge us for the air we breathe.13 9 F = 1+3=4+9=13F F=Freemason


M  I 6  (British Intelligence)  This one is freemason from front to back23 8 15 = 2x3=6-8=-2+15=13


W H  O   (World Health Organization)10 7 2   This one was very clever. Its reversed. = 2x7=14-01=13


K  G B   (Russian Intelligence)14 1 6 20 1 This one is reversed also. = 1x20=20+6=26+1=27-14=13 


N  A F T  A  (North American Free Trade Agreement)14 1 20 15  = 14-1=13-20=negative 7-1=negative 8-5=negative 13 ?


N  A T   O  (North Atlantic Treaties Organization)20 2 14  =20-2=18-1=17=4=13


T  B  N  (Trinity Broadcasting Network) TRINITY BROADCASTING NETWORK The biggest and most evil force of unholy false Christianity21 19 1 = 2x1=2+1=3+9=12+1=13


 U  S  A


McDonalds restaurant. The big golden M is the 13th letter of the alphabet. Fritz Springmeier in his 13 Illuminati Bloodlines has already proven the McDonald's are associated with these Satanic families.
 Braums Ice Cream 
عدد 13 در لگوها 14 6 12 12  =6=18-4=14-1=13


N  F  L14 12 1  =14-2=12+1=13


N   B  A

اطلاعات بیشتر:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر