مهر ۱۲، ۱۳۸۹

ارزش سهام شرکت نفتی انی "Eni" ایتالیا بعد از اعلام خروج از ایران ۱٪ افزایش یافت

 این در حالی است که تا پیش از ان هرگاه چنین اتفاقی برای هر شرکت تحریم کننده پیش می امد ارزش سهامش برای مدتی  هر چند کوتاه در بازار چند درصدی پایین می آمد .اما این مطلب نشان میدهد که صاحبان سهام در داخل ایتالیا و دیگر کشورها از این امر استقبال کرده و بعد از اعلام این خبر تصمیم به فروش سهام خود نگرفته بلکه حتی برای تشویق این چنین شرکتهایی رو به خرید سهام آورده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر