مهر ۱۱، ۱۳۸۹

ماموریت غزل امید در امریکا نزدیک شدن به دانشجویانی چون امیر عباس فخر آور بود

ماموریت غزل امید در امریکا  نزدیک شدن به دانشجویان سابقا زندانی و فعال دانشجویی در تبعید مثل امیر عباس فخر آور بود
او خود را به امیر عباس برای مدتی چسبانده بود و می خواست خود را به جنبش دانشجویی نزدیک نمایید  و چند باری با امیر عباس به صدای آمریکا امد ولی امیر عباس فخرآور زرنگ بود دم  به تله نداد.
او در کتابش از داستان تجاوزش توسط برادرش به او تعریف می کند  " که میتواند داستان سرایی بیش نباشد"


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر