مهر ۲۹، ۱۳۸۹

ایجاد اعتبار نامه بدون پشتیبانی به دستور ا.ن برای ورود کالا قاچاق از آرژانتین به میزان 48 هزار میلیارد ریال

ایجاد اعتبار نامه بدون پشتیبانی به دستور ا.ن  برای  ورود کالا به صورت قاچاق  ( با دور زدن تحریمها ) از آرژانتین له میزان 48 هزار میلیارد ریال -- به دستور مستقیم ریاست جمهوری به  بانک مرکزی. کالاهایی با ال سی های بدون پشتبانی باز میشود و با این اعتبار اولین محموله روغن ار آرژانتین به ایران وارد مبشود


۱ نظر: