شهریور ۲۳، ۱۳۸۹

قیمت ارسال هر کانیتر کالا از کشورهای آسیایی به ایران از 2300 دلار به 3900 دلار بدون هیچگونه بیمه


در هفته اخیر وارد کنندگان عمده  کالا از کشور چین با نرخ افزایش قیمت کالا تا 70% روبرو شده و به علت عدم پوشش هرگونه بیمه
بر روی کشتیهایی که به مقصد ایران می آیند تنها در یک هفته قیمت  حمل هر کانیتر از از 2300 دلار به 3900 دلار رسید
این به  معناست که کالاهایی که از چین و یا دوبی خریداری می شوند و در اواسط مهرماه ترخیص می شوند با حدود70% تا 120% افزایش قیمت روبرو خواهند بود 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر