خرداد ۲۲، ۱۳۸۹

افشاء شد: دستورالعمل محرمانه به کشتیرانی برای دور زدن تحریمهای هفته پیش سازمان مل


دستورالعمل محرمانه دولت به کشتیرانی برای دور زدن تحریمهای هفته پیش سازمان ملل
----------------------------------- 

1 .تاکنون نام معتبر   islamic republic of iranshipping lines  )  IRISL  )  بر روی تمام کشتیهای ایران بود. این نامها را بعد از حدود 30 سال با نامهای عربی مثل ذوالقدر و ایثار عوض نمودند.

 (برای اینکه این نامهای جدید در لیست سازمان ملل نباشد و نشان دهنده کشتی ایرانی نباشد و فردی از دوبی اعلام میکند این کشتی در اجاره شرکتی در دوبی است و کشتی را بازرسی نمیکنند)

2. پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران از روی کشتیها و بالابردن پرچم مالت برای رد گم کردن.

3.تغییر آدرسها از روی تمام سربرگها  و پاورقیها .به صورتی که آدرس ها را از کوچه پشتی ساختمان مرکزی کشتی رانی داده شده .


مطالبی که نشان میدهد  قبلا هم این کار را انجام داده است :


 2-  OFAC Announces List of Iranian Vessel Name Changes

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر