اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۹

افشائ محل نگهداری Robert-Levinson در ایران تا شهریور 88

بر اساس اطلاعات بدست آمده از یک منبع موثق در سپاه قدس تهران. Robert-Levinson تا شهریور 88 در مقر آموزشی سپاه قدس در در جنوب شرقی تهران.اتوبان امام رضا.پادگاه آموزشی بسیج قدس در یک بازداتشگاه زیر زمینی محبوس و سپس به محلی نا مشخصی در خارج از تهران منتقل شد.
براساس اطلاعات به دست آمده. وی پس از ربوده شدن از کیش با یک هواپیما برای مدت 2 هفته در یک پادگان نظامی در شیراز بازداشت و سپس به تهران منتقل شده و برای مدتی به  مقر آموزشی سپاه قدس منتقل تحت بازجویی قرار داشته است.
منبع افزود: وی در طول مدت بازداشت خود حدود 20 کیلو وزن کم کرده بود و از ناحیه چشم چپ عفونت داشت و به شدت سرفه مینمود.
در این مدت تنها یک فرد غیر نظامی (تیره پوست.ظاهرا از اهالی جنوب ایران )  2 بار با او ملاقات وبا او  چند ساعت صحبت نمود.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر