خرداد ۰۲، ۱۳۸۹

باند رفسنجانی در خارج : همه چیز تا قبل از احمدی نژاد خوب بود , اما دولت احمدی نژاد بسیار نالایق است

در چند خط نظر خود را میگویم.امیدوارم شما هم بدون جبهه گیری به آن بی اندیشید :

چند وقتی است که افرادی در صدای آمریکا و بی بی سی و سایتها نظراتی اعلام میدارند مثل علیرضا نامور حقیقی و سروش و کدیور و گنجی... این افراد حکومت اسلامی را با تمام ضعفایش تا قبل از احمدی نژاد یک جورایی خوب و زمان احمدی نژاد  (که انها را به هر نوع نفی کرده ) سیاه میدانند.برای همین هست که این افراد در بزنگاههای حساس از پشت به ما خنجر میزنند.
شاید میپرسید کی؟

گنجی چندی قبل گفت : فعلا صلاح نیست حکومت اسلامی سرنگون شود.

سروش  و بقیه هم هر وقت توانستند یکی به نعل زدند و چند تا به میخ.مثل رفسنجانی .آیا اینگونه نیست؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر