فروردین ۱۶، ۱۳۸۹

دولت مهرپرور ایجاد 3000 کار را عملی ساخت : اتوبان - پونک تهران


حدود 40 نفر بین 18 تا 35 سال در حال شستن ماشین کنار اتوبان به صف ایستاده اند .با سطل و آب جوب همه روزه در حال شستن ماشین هستند. این افراد در طول قسمتی از اتوبان در نزدیکی محل سردار جنگل و با فاصله های چند متری ایستگاههایی برای کارواش ایجاد نموده اند.
89.01.16

کلیک کنید تا عکسها بزرگ شود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر