اسفند ۲۸، ۱۳۸۸

ا.ن امشب در شبکه 3 توپ حذف سوبسیدها را به زمین ملت انداخت با تقاضای رفراندوم با 2 دلیل:

برداشتن و یا بر نداشتن سوبسیدها  را به رفراندوم میگذاریم:
با توجه به اینکه از نتایج انجام حذف یارانه ترسیده است و میترسد که لایه های بسیار تهی دست (پابرهنه گانی که خمینی به انها میبالید ) صدایشان درآید و به خیابان از فشار اقتصادی بریزند.
حال احمدی نژاد سر این موضوع چوب دو سر ...  شده است. و اجراء و عدم اجرایش هر دو مورد یکی شده است.
پس توپ حذف سوبسیدها را به زمین ملت انداخت با 2 دلیل:

1- اگرمردم جواب مثبت دهند : چه درست اجرا شود و یا درست اجرا نشود : میگوید مردم ما را قبول کرده اند و این رفراندوم (هم برای طرح ما و هم به ریاست جمهوری ما) با رای خود آری گفته اند.

2-اگر مردم جواب مثبت ندهند :  هر مشکل اقتصادی که سال 89 و بعد از ان باشد میگوید ملت خودش نخواسته است .پس باید تحمل کند و دولت مشکلی ندارد.
مغز اقتصادی ایران !!! ؟؟؟؟

۲ نظر:

 1. http://www.youtube.com/watch?v=fE_xhPdTHW0&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=aS4QPVeOdX4&feature=email

  http://www.youtube.com/watch?v=b31dlMR-PrQ&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=nlIWomMkNxU&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=C27YUrVFkKE&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=9a5kNVaNFwk&feature=related

  پاسخحذف
 2. لابد این همه پرسی رو هم خودش میخواد برگزارکنه مثل انتخابات ریاست جمهوری....من نظرم اینه که طرح این مورد ضمندرست بودن فرضیات شما باعث انحراف اذهان از عدم مشروعیت نظام و درجهت اعتبار بخشیدن به وجهه به شدت مخدوششده آن است

  پاسخحذف