بهمن ۰۹، ۱۳۸۸

ميرزاده عشقي : پدر ملت ايران اگر اين بي پدر است _ بر چنين ملت و روح پدرش بايد ريد

د از اين بر وطن و بوم و برش بايد ريد
به چنين مجلس و بر کرّ و فـَرَش بايد ريد
به حقيقت دَر ِعدل ار دَر ِاين بام و در است
به چنين عدل و به ديوار و دَرَش بايد ريد
آنکه بگرفته از او تا کمر ايران را گــُه
به مکافات ، الي تا کمرش بايد ريد
پدر ملت ايران اگر اين بي پدر است
بر چنين ملت و روح پدرش بايد ريد
به مدرس نتوان کرد جسارت اما
آنقدر هست که بر ريش خرش بايد ريد
اين حرارت که به خود احمد آذر دارد
تا که خاموش شود ، بر شررش بايد ريد
شفق ِسرخ نوشت : آصف کرماني مُرد
غفرالله ! کنون بر اثرش بايد ريد
آن دهستاني ِبي مدرکِ تحميلي ِلــُر
از نوک پاش الي مغز ِسرش بايد ريد
گر ندارد ضرر و نفع ؛ مشيرالدوله
بهر اين مُلک ، به نفع و ضررش بايد ريد
ار رَوَد مؤتمنالملک به مجلس ، گاهي
احتراما ًبه سر ِرهگذرش بايد ريد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر