بهمن ۰۷، ۱۳۸۸

اندر احوالات خوشه بندی / چگونه انجام شده و مراحلش چیست ؟

در چند جمله ,مراحلش را توضیح میدهم. اگر مرحله ای داشته باشد ...
یک معاون شعبه بانک در تهران با ماهی 800 هزار تومان درآمد دارد , در خوشه 2 قرار گرفته است.
یک آبدارچی شعبه که تمام جیک و پوک زندگی را نوشته در خوشه 3 با درآمد ماهی 450 تومان قرار گرفته.
یکی از دوستان که بیکار است و گاهی اوقات تدریس خصوصی انجام میدهد در خوشه 3 قرار گرفته است
یکی از اقوام که مدیر مالی در شرکت راه آهن ( رجا ) است با ماهیانه 2 میلیون تومان درآمد در خوشه 1 قرار گرفته است.توضیح : خوشه  2و3  یعنی افراد غنی جامعه          خوشه 1 : افراد فقیر که باید پول بگیرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر