دی ۲۷، ۱۳۸۸

چرا این قانوان اساسی چرند است و باید عوض شود؟


در چند خط برایتان توضیح میدهم :
1- در مورد زنان:   50% جامعه
زنان از حقوق کمتر از مردان بر خوردار هستند ....  حق زن کشک است.
زن موجودی است تنها برای لذت بردن.بچه زاییدن.بچه بزرگ کردن و تر و خشک کردن دیگران
 حق ارث - قضاوت - شهادت -دیه -

2- کل مردم :
اگر با خدا باشند و دعا گو  , حق حیات دارند و الا محارب هستند و حکمشان اعدام.

3- ادیان :
شیعه گل سرسبد است (البته پیروان خط رهبری اگر باشید). سنی مذهبها کشک هستند و دیگر ادیان دارای کتاب که بیخودی به دنیا آمده اند  تاجایی که جزیه بدهند و حرفی نزنند اشکال ندارد باشند.  بهاییان که کلا باید نابود شوند و اگر میخواهند قربستان داشته باشند باید به مریخ مراجعه کنند.

4 - حیوانات :
تنها حیواناتی که بشود خورد و در اغول بشود نگهداشت جز حیوانات محسوب میشود .بقیه باید نسلشان منقرض شود.زیرا ناپاکند.

5- محیط زیست : تاجایی که میتوان تخریب کرد زیرا سرمایه ملی آقایان است

---------
با این دسته بندی و اگر سگ و گربه و مرغ اصغر آقا هم کم کنم.
 تعداد افرادی که دارای حق هستند در قانون اساسی  و میگویند این قانون اساسی پتانسیل لازم را دارد به حدود 10.000 نفری میرسد و با رهبریت نماینده بر حقش بر زمین بقیه قاقند.

(باز هم بگید که این قانون اساسی پتانسیل دارد و باید بر طبق ان اجرا شود)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر