دی ۲۲، ۱۳۸۸

عکس+شعار نویسی روی پول همچنان ادامه دارد 88.10.21
تاریخ روی پول مهر شده : 88.11.22

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر