آذر ۲۹، ۱۳۸۸

کمپین حمایت از دکتر سازگارا (خبر 20:30 محسن سازگارا را "شیپورچی" نامید )

خبر 20:30  دکتر محسن سازگارا را "شیپورچی" نامید .

سازگارا دوست داریم.برو جلو ما پشتتیم.

من از جا نوبه خود با یک ضرب المثل اعلام میکنم:

کسی که به ما نریده بود کلاغ کون دریده بود

VVVVVVVVVVVVVVVV

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر