آبان ۲۸، ۱۳۸۸

جدول مقایسه ای انقلابهای مخملی - منتشر شده توسط معاونت سیاسی عقیدتی سپاههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر