آبان ۲۸، ۱۳۸۸

2 شیوه مدرن و با کیفیت بالاتر برای فیلم برداری در تظاهرات

1. استفاده از خودنویس دوربین دار که در بازار تهران نیز قابل تهیه است , در قیمتها و مدلهای متفاوت. 


ویدئوی مربوط به یکی از انواع این خودنویسها:
Spy Pen Digital Video Recorder 2. استفاده از موبایل معمولی:
به این صورت که کافی است بوسیله یک هویه بادی ( صنعتی ) و یا هویه قدیمی حرارتی (بدون اتصال به برق) {به برق باشد باعث آسیب به موبایل می شود} دوربین را از روی کیت موبایل (صفحه مدار موبایل)با هویه جدا کرده و سپس از همان نقاط تماس دوربین بر روی کیت 2 رشته سیم را به کیت لحیم نموده و دو سر دیگر سیم را به  دوربین که حالا جدا شده  متصل نمایید.در این صورت دیگر نیازی نیست موبایل را در دست بگیرید و میتوانید دوربین آن را در کلا و یا جیب و یا بجای دکمه لباس خود جاسازی کنید
کیت موبایل هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر