آذر ۰۹، ۱۳۸۸

لیست ایمیل آدرس سردبیرمهمترین روزنامه ها آمریکا برای ارسال (عکس+فیلم+مطلب) 16 آذر
Daily News Online :            cborgaard@tdn.com
Chronicle    :                        mwagar@chronline.com   bmittge@chronline.com
Daily Sun News :                 http://www.dailysunnews.com/Forms/form.aspx?id=dsntoeditor
Arizona Republic:                newstips@arizonarepublic.com
Washington Times :              photo@washingtontimes.com     yourletters@washingtontimes.com
Washington Post  :              letters@washpost.com
Wall Street Journal:             wsj.ltrs@wsj.com  edit.features@wsj.com  elana.beiser@wsj.com
USA Today :                       accuracy@usatoday.com
San Francisco Chronicle :    istingsphotos@sfchronicle.com   datebookletters@sfchronicle.com                    forum@sfchronicle.com
 boston  herald :                             letterstoeditor@bostonherald.com
chicago tribune :                           contribute@tribune.com     ctc-tribletter@tribune.com

Christian Science Monitor  :       blomquiste@csps.com  info@csps.com   letterstoeditor@csps.com

Los Angeles Times  : 

      http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-howtosubmitletter-temp,0,5979300.htmlstory
NYTIMES  :                                    tters@nytimes.com  news-tips@nytimes.com        foreign@nytimes.com  national@nytimes.com
 NYPOST:   letters@nypost.com  webeditor@nypost.com   dating@nypost.com  


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر