آبان ۱۶، ۱۳۸۸

افشای محل جدید نگهداری زنان بازداشت شده در 13 آبان در اتوبان خاوران کنار بازار گل امام رضا(کمپ نگهداری افغانیهای اخراجی)

علاوه بر زندان خورین در منطقه ورامین - پیشاهنگی سابق 

محل جدید دیگر:  نگهداری زنان بازداشت شده در 13 آبان

آدرس : سه راه افسریه - اتوبان خاوران - کنار بازار گل امام رضا - کمپ نگهداری افغانیهای اخراجی- این محل کمترین امکانات را دارد - افغانیهای دستگیر شده در سطح تهران در آنجا به صورت دسته ای برای مدت زندگی می نمودند س‍پس با اتوبوس به افغان فرستاده شوندخط زرد در تصویر اتوبان خاوران است 
در سمت مقابل در آن سمت اتوبان . مقر سپاه است 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر