آبان ۱۵، ۱۳۸۸

افشای محل نگهداری زنان دستگیر شده در 13 آبان ( خورین.باغ پیشاهنگی سابق )


بر اساس اطلاعات رسیده. تعدادی از افراد دستگیره شده (زنان و دختران ) در 13 آبان در منطقه ورامین در منطقه خورین ( باغ پیشاهنگی سابق .که محل اردو  کودکان مدرسه ای در زمان شاه بود و آموزشهایی مثل قالی بافی برای روستاییان به رایگان برگذار مینمود) که از اول انقلاب به زندان ( جنایی  و سپس معتادان) تبدیل شده است.
برای رسیدن به این محل از: از باقر آباد ورامین به آنجا میتوان رسید.

البته بنا به اطلاعاتی دیگر نیز گفته شده است که تعدادی از این دختران در بازداشتگاه وزراء هستند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر