مهر ۱۷، ۱۳۸۸

كانال يك در ماهواره هاتبرد روي اير رفت تلويزيون

channel one tv
 

كانال يك از ماهواره يوتلست دابليو دو ام در حال پخش است
Eutelsat
Transponder 11473
V. 27500qpsk 3.0 E90030 - Telecom 2C Eutelsat W2M
راديو پدر  در ماهواره هاتبرد روي اير رفت تلويزيون .
Sat:Hotbird
 frq:11200
pol:ver
sim:27500
Ch name: Radio Pedar

 كانال يك در ماهواره هاتبرد روي اير رفت تلويزيون
Sat:Hotbird
 frq:11200
pol:ver
sim:27500
Ch name: kanal 6

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر