مهر ۱۲، ۱۳۸۸

افشای تقلب گسترده امتحان ورودی ارشد فراگیر پیام نور سال 88


بنا بر اطلاعات رسیده امسال در امتحانات ورودی فراگیر پیام نور سال 88 تقلبات فراوانی دیده شده است , به همین منظور عصر امروز یکشنبه 12 مهر تعدادی از  افراد شرکت کننده در این آزمون که نسبت به قبولی خود مطمئن بوده اند ولی نام خود را در وبسایت سازمان سنجش ندیده اند و در مقبول نام خود مردود علمی را مشاهده نموده اند , در مقابل درب اصلی دانشگاه پیام نور مرکزی (واقع در ازگل تهران) جمع شده و اعتراضاتی داشته اند,  اما با برخورد بد حراست دانشگاه پیام نور مواجه شده  اند. بنا به گفته یکی از کارمندان دانشگاه پیام نور بطور گسترده کارمندان پیام نور در این امتحان قبول شده اند وتعداد افرادی که در دانشگاه پیام نور توانسته اند قبول شوند  بیشتر از 3 درصد کل شرکت کنندگان نبوده است.بنا به گفته این فرد تعداد افراد شرکت کننده در این کنکور ورودی 105000 نفر بوده است وحال آنکه دانشگاه پیام نور قبلا اعلام کرده بود که ما تا 400.000 نفرظرفیت خواهیم داشت


این کارمند دانشگاه که خود از قبول شدگان رشته مدیریت این دانشگاه در مقطع ارشد است .میگوید واقع من مطالعه ای نداشتم .در حالیکه برای امتجان ورودی این دانشگاه زبان انگلیسی یکی از مهمترین فاکتورهای آزمونی میباشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر