شهریور ۱۲، ۱۳۸۸

علت اینکه: خامنه ای می گوید علوم انسانی باعث اقفال و گمراهی (آگاهی ملت) می شود , چیست؟

خامنه ای می گوید علوم انسانی را مطالعه نکنید زیرا شما با خواندن آنها می فهمید که تفکر درست چیست. با چند مثال از رشته مدیریت این مورد را توضیح میدهم.
----------------------------------
1- بروکراسی از دیدگاه وبر (وبر در دادگاه سران سبز نیز بود):
بروکراسی از کلمه ساخته شده: برو > به معنای=دفتر و اداره
کراسی >به معنای = حکومت و سلطه
بروکراسی به معنای سلطه اداریون است.
وی اشاره می نماید علت عدم موفقیت سازمانها وجود روابط دوستانه و خانوادگی در ادارات به جای قوانین و مقررات است.
مهمترین ویژگیهای بروکراسی وبری:
استقرار قوانین و مقرارت
تقسیم کار
مریتوکراسی (شایسته سالاری)
غیرفردی بودن امور
مستند سازی
*وبر اعتقاد داشت که هر کسی که سازمان را به اهدافش نزدیک تر نماید شایسته تر است. پس هرکس عمکردش بهتر است شایسته تر است.
---------------------------------
2- سیر تحول تفکرات مدیریت:

مدریت چماقی -> برتری فیزیکی- (400سال قبل)
مدیریت شلاچی ->برتری فیزیکی -(350 سال قبل)
مدیریت حماری -> برتری ای کی یو-( 150 سال پیش)
مدیریت انسانی -> برتری هوشی و عاطفی - (80سال پیش)
-----------------------------
3- تحقیقات هاتورن:
نشان داده است که احترام به کار و کارگر باعث افزایش بهروری و کارایی میشود.چنانکه حتی جبران مالی خدمات نمیتواند به آن میزان در افراد ایجاد انگیزه نماید
--------------------------
4- آقای مک گرگور تئوری x و y را بیان نمود:
وی بیان نمود:
مدیر خوش بین :کنترل افراد از دور -مشارکتی و دموکراتیک
مدیر بد بین :برعکس مورد بالا
-----------------------------
رهبری:
یعنی: کار با کارکنان , ارتباط با انها و ایجاد انگیزه در آنها
---------------------------
تئوری 2 عاملی هرزبرگ:
حقوق و دستمزد تنها یک عامل انگزیش است
مهیج بودن و احترام به کارگر یک عامل بهداشتی است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر