شهریور ۱۳، ۱۳۸۸

دوسوی خامنه ای در یک عکس

هوادارانش آن سو را میبینند و ما این سو را

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر