شهریور ۲۹، ۱۳۸۸

شعار روز قدس: نسل ما آریاست ، دین از سیاست جداست


 راه پیمایی  قدس سبز ، در کنار دیگر شعارها ، شعار مدرن و مترقی جدایی دین از سیاست مطرح شد

نسل ما آریاست ، دین از سیاست جداست


ما حتی در دریا نیز پرچم سبز را در دست داریم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر