شهریور ۱۹، ۱۳۸۸

بازتاب روزهای خونین سرکوب مردم، در جلسات دولت


محسنی اژه ای در جلسه چهارشنبه سی و یک تیرماه هیات دولتبه محمود احمدی نژاد و سردار نجار وزیر دفاع انتقادهای تندی می کند و اظهار می دارد که با ندانم کاری هایشان دارند نظام را به ورطه سقوط می برند و نسبت به برخوردهای جریانات موازی وزارت اطلاعات در اتفاقات بعد از انتخابات و تخلفاتی که دیگر نهادهای نظامی و امنیتی و بخصوص در بازداشتگاه شورآباد(کهریزک) انجام دادند اعتراض می کند و همچنین از بی تفاوتی احمدی نژاد به دستورات رهبری نسبت به برکناری مشایی هم انتقاد کرده که احمدی نژاد محسنی اژه ای را تحت تاثیر دشمنان دولت می خواند!  نهایتا کار حتی به مشاجره لفظی بین احمدی نژاد و محسنی اژه ای کشیده می شود . پس از این برخورد چند تن از دیگر اعضای هیات دولت و از جمله صفارهرندی، جهرمی، لنکرانی به حمایت از محسنی اژه ای برخاسته و همگی جلسه هیات دولت را ترکمی کنند. احمدی نژاد در همان جلسه اعلام می کند که هر کس که الان جلسه را ترک کند دیگر با ما نیست و عزل خواهد شد و بعد با کنایه به محسنی اژه ای که در حال خروج از جلسه بوده است میگوید : با این رفتار امروزتان شک و تردیدهایی که نسبت به شما داشتم درباره اینکه چرا آقای کروبی برای شما نامه می نویسد به حتم بدل شد. بروید به سلامت! اما فراموش نکنید که هنوز نه شما و نه هیچ کس دیگر مشایی را نشناخته اید و شاید در آینده بتوانید به حد مشایی برسید. محسنی اژه‌ای با ناراحتی به وی می گوید که همین حرفتان یعنی توهین به ولایت. ما نمی‌خواهیم مثل مشایی شویم! بعد از آن بود که احمدی نژاد بلافاصله همان روز و در اقدامی شتابزده محسنی اژه ای را از وزارت اطلاعاتخلع نموده و مهندس علوی را که پیشتر معاونت اطلاعات خارجی آن وزارتخانه بود را به سرپرستی وزارت اطلاعات معرفی کرد. علوی نیز این سمت را رد کرد و اظهار داشت من معاون آقای اژه ای بودم و با رفتن ایشان من نیز رفتنی خواهم شد!
اینجا بود که احمدی نژاد مجبور شد سرپرستی وزارت اطلاعات را شخصا بر عهده گیرد. با عزل محسنی اژه ای بلادرنگ رحیم مشایی کهخود از پرسنل قدیمی وزارت اطلاعات بوده است و بیش از دهسال تا سال1375  دراین وزارتخانه بوده مسئول کودتا و تصفیه از سوی احمدی نژاد در وزارت اطلاعات شد و فردای همان روز با فرستادن نامه تندی به مدیران و معاونان ارشد آن وزارتخانه آنها را وادار به استعفا کرد.
تصویر نامه پیوست شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر