شهریور ۲۰، ۱۳۸۸

عليرضا خطيب مدیراسبق بانک تجارت - دستور شلاق زدن 2 زن کارمند را داده بود

عليرضا خطيب مدیراسبق انجمن اسلامی بانک تجارت در حدود20 سال پیش در زمان مدیریت فردی به نام آقای خاتمی ,در حدود 10 سال پیش به مدیریت کل بانک تجارت رسید و باعث تقریبا به نابودی کشیدن بانک تجارت شد و مشتریان بزرگ بانک را فراری داد و در زمان مدیریت خود دستور داده بود که در هر 100 کیلومتر یک مسجد به نام بانک تجارت در بین شهرها بسازند و در روزهای پنجشنبه صبح در ساختمان مرکزی بانک در خ طالقانی تهران سوپ جو و نذری به کارمندان می داد و کارمندان برای دریافت نذری توی صف می ایستادند
زمانیکه مدیر انجمن اسلامی بانک تجارت در حدود20 سال پیش بود به علتی هرگر معلوم نشد دستور شلاق زدن 2 زن کارمند را در داخل یکی از مهمترین شعبات بانک تجارت در منطقه بازار تهران در داخل میدان توپخانه بوسیله بسیجیهای بانک داده بود که با دخالت هم
کاران از این کار جلوگیری شد 

چندی پیش خبری در اینترنت خواندم
عليرضا خطيب مديريت ششمين بانك خصوصي كشور را نپذيرفت 
اگر می پذیرفت بلا شک این بانک نیز نابود شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر