مرداد ۲۹، ۱۳۸۸

تصویر پخش اطلاعیه در سطح شهر قم علیه آیت الله صانعی

تصویرپخش اطلاعیه در سطح شهر قم علیه آیت الله صانعی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر