مرداد ۲۵، ۱۳۸۸

میر حسین موسوی آن سان سوچی ثانی

اگر میرحسین موسوی سکوت کند و همین ر اه که بعد از تظاهرات خیابانی ادامه اداده , ادامه دهد , یعنی روزه سکوت و سعی در دگرگونی اساسی در ایران نداشته باشد.بعد از پا ایستادن مردم و روتین شدن دوباره کارهای احمدی نژاد و سرخوردگی مجدد مثل دوران خاتمی ,نباید بعید دانست که عدم واکنش میر حسین , طرفداران احمدی نژاد او را به سرنوشت آن سان سوچی مبتلا می نمایند و دراین میان کروبی نیز کم کم به حاشیه رفته و ممکن است همراه با هاشمی حتی به محاکمه نیز کشیده شوند.
چه باید کرد؟
هر کسی میداند که هاشمی و فرزندانش چه کرده اند ولی اگر در زمان کنونی پولها و توان خود را صرف حمایت ملت و موج سبز و پایین کشیدن خامنه ای نماید . ملت و دنیا اورا در مورد امور داخلی و بین المل شاید ببخشد اما فراموش نیز نمی نماید. اما اگر این کار را نکند .باید بداند که خامنه ای و تیم احمدی نژاد هرگز به او وخانواده اش مهلت استفاده از آن داراییها را نخواهند داد.پس کی و کجا باید از این داراییها استفاده نمایند؟ در آن دنیا؟
حتی اگر در کشورهای دیگر هم سرمایه گذاری نموده باشد.باز احمدی نژادیها مهلتشان نخواهند داد
پس بشتاب که آتش بر مالت اگر بزنی بهتر است از اینکه آتشت بزنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر