مرداد ۱۶، ۱۳۸۸

طرح عملياتي و ساده شده خاموشی سبز در ۲۷،۲۶ و ۲۸ مرداد

پایگاه هسته فنی خاموشی سبز

۲۷،۲۶ و ۲۸ مرداد

A) مردم عادی

1)   راس ساعت نه ( 9) شب همه وسايْل برقي خاموش(روشن نگاه داشتن یک چراغ و تلویزیون اشکالی‌ ندارد)

همکاری عموم مردم مورد نياز ما است، حتی اگر يک نفر حاضر به خاموش کردن تنها چراغهای خانه خود راس ساعت 9 شب بشود، مفيد است

2)   راس ساعت 9:15 دقيقه دوباره همه وسايل روشن


B) مردم فعال


۲ الی‌ ۴ دقیقه قبل از سا عت ۹ شروع به افزایش مصرف برق و اتصال وسایل به برق می‌کنیم( يعني ساعت 8:56 به بعد شروع  به افزاْيش مصرف وسايل برقي می‌کنیم)

از قبیل کارهای زیر:

1- درجه کولر را زیاد می‌کنیم يا اگر کولرگازي داريم روشن مي کنيم

2-    تمام چراغ ها را روشن می‌کنیم

3- اوتو ي روي  درجه آخر را به برق می‌زنیم 

4- سه شوار را روشن رو درجه آخر میگذاریم

 - ماکرو فر را روشن کنيم 5- ماشين لباسشويي

 - جارو برقی را روشن کنيم                       و هر چی‌ که میتونید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر