شهریور ۰۷، ۱۳۸۸

کشف یک بازداشتگاه کودتا در خیابان شریعتی، نبش میرداماد


"با دایره قرمزروی نقشه مشخص شده است"
کشف یک بازداشتگاه کودتا در خیابان شریعتی، نبش میرداماد
یابان شریعتی جنوب – شمال 10 متر مانده به ابتدای میرداماد،
سمت راست خیابان کوچه ایست با نام " بهشت آسا ". نبش
این کوچه ساختمانی است که روی در ورودی آن نوشته شده "مرکز چاپ و نشر".
این ساختمان در اختیار ستاد کودتای انتخابات 22 خرداد است و در جریان کودتا
از آن بعنوان زندان مخفی استفاده شد. روزی که کارگران شهرداری کانالی که در
پیاده روی همین ساختمان بود را کندند تا مخابرات بتواند خطوط تلفن را ارتقاء دهد،
با دیواره های این زندان مخفی روبرو شدند. پیمانکار نظامی فورا دستور داد
منطقه ای را که کنده و خاک برداری کرده بودند پر کنند. کارگران ابتدا اعتراض کردند،
سرکارگر نظامی داخل مرکز باصطلاح چاپ و نشر شد و سپس همراه چند سرباز
بیرون آمد و خطاب به کارگران گفت که اگر از پرکردن منطقه ای که کنده اند خودداری
کنند همه را دستبند زده و زندانی خواهد کرد. به این ترتیب آن گودال دوباره پر شد
و دیواره زندان مخفی پشت خاک ها پنهان.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر