شهریور ۰۵، ۱۳۸۸

آدرس یکی از شکنجه گران زندان های سپاه

این آدرس حاج رحیم (مخترع چندین روش شکنجه در زندان است) . معروف به حاجی لگدزن
ایشان مخترع :
قفس - آشیانه - تابوت و گاودونی است.
فقط گاوندونی رو برایتان توضیح میدم : یک اتاق کوچک مثل 2 متر در 1.5 متر را که نهایتا باید4 نفر در آن باشد .پر از آدم میکنند .بطوری در سلول به زور بسته شود و بعد از این چند نفر را بر سر آنها پرتاب میکنند{اونها رو , رو دیگران می اندازند. چون تنها بالای سر اونها فضای خالی وجود دارد} تا هم از اطراف مورد فشار باشد و افراد از بالا نیز زیر فشار هم سلوی باشند.
حاجی هر کسی که صداش در بیاد با پوتینهای پنجه آهنی که به پا دارد چنان به قسمتهایی مانند استخوان لگن و یا زانو لگد میزند که در جا آن استخوان می شکند.
آدرس :
تهران - سرآسیاب و دولاب - خ موتور آب - نبش خ شیوا - یک مغازه 3 دهنه آهن آلات و لوله فروشی

Address of the prison torturers Corps _ inventor several torture
Rahim Haj this address (the inventor of several methods of torture in prison). His kicker, known as Haji inventor: cage - Nest - and the coffin is Gavdvny. Gavndvny Only you will explain it: a small room, such as 2 meters 1. 5 meters, which ultimately must be 4 people in it. Full of their man. So the cell and forced to close after a few people over until they are launched around the time pressure is high and people are also under pressure .
-------------------------------------------

در ضمن چندی پیش خبری را همیجا اعلام نمودم در مورد تجاوز با شیشه نوشابه به یک دختر که دیروز این خبر نیز تایید شد.این خبر را نیز اینجا بخوانید:


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر